Motiverande Samtal, MI bas

  • 2024-09-25

  • 9 - 16

  • Torsplan, plan 4

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Kursen ger en genomgång och praktisk tillämpning av samtalsstilen MI. Du får öva på samtalsfärdigheter och förhållningssätt som kan vara hjälpsamma i möten för att locka fram och stärka en förändringsprocess. Kursen erbjuder även stöd i implementering av MI på din arbetsplats efter avslutad kurs.

Kursdatum och tid

Dag 1: 25/9 kl 9-16 Torsplan, plan 4

Dag 2: 24/10 kl 9-16 Torsplan, plan 4

Dag 3: 4/12 kl 9-12 eller 13-16 Torsplan, plan 4

Dag 4: 23/1 2025 kl 9-12 Torsplan, plan 4

Obligatorisk närvaro på grund av många praktiska övningar.

Anmäl dig senast 11/9

Begränsat antal platser: 15

Fullbokad men det finns platser här: Motiverande Samtal, MI bas

Innehåll

Teori och praktiska övningar/ rollspel

• Två hemuppgifter

Totalt 3 ½ dagar fördelade över tid för att kunna öva praktiskt i kliniken.
OBS! Räkna med ytterligare ca 1-2 dagar självständigt arbete med obligatoriska hemuppgifter.

Hemuppgift 1: Transkribering och kodning av eget inspelat samtal. Tänk på att transkribering kan ta tid. Liksom att lyssna igenom ditt samtal för att kunna reflektera och svara skriftligt på frågor om ditt eget lärande av MI.

Hemuppgift 2: Samtala med din chef om hur MI kan implementeras på arbetsplatsen i syfte att vidmakthålla MI kompetensen.

Lärandemål

• Stärka dina empatiska samtalsfärdigheter för att uppnå personcentrerad vård

• Känna till olika begrepp inom MI samtalsstil: MI-andan (förhållningssättet i MI), samtalsfärdigheter BÖRS, motiverande strategier/verktyg, samtalets fyra processer, motivation, ambivalens, förändringsprat, bibehållande/status quo prat, diskrepans och dissonans

• Visa prov på praktisk tillämpning av MI samtalsstil

• Känna till grunderna i kodning av samtal enligt MITI och CLAMI samt visa prov på enkel kodning av eget samtal

• Visa prov på att ge återkoppling i MI-anda

• Reflektera över och planera för implementering av MI

Målgrupp

Alla professioner i primärvården

Kursledare

Anne Claesson, leg. sjukgymnast och medlem MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Kostnad

KOSTNADSFRI

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före
kursstart. 

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

 

 

 

APC, Målgrupp, Alla, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Alla, Motiverande samtal, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Universitetsvårdcentral: Liljeholmen