Motiverande Samtal, MI bas

  • 2023-11-14

  • 9 - 16

  • dag 1: Torsplan, Lokal LOMME, plan 4. Resterande dagar via Teams

Kursen ger en genomgång och praktisk tillämpning av samtalsstilen MI. Du får öva på strategier, verktyg och förhållningssätt som kan vara hjälpsamma i möten, för att locka fram och stärka en förändringsprocess. Kursen erbjuder även stöd i implementering av MI på din arbetsplats efter avslutad kurs.

Kursdatum och tid

Dag 1: 14/11 kl 9-16 IRL, Torsplan, Lokal LOMME, plan 4

Dag 2: 14/12 kl 9-16 Digitalt via Teams 

Dag 3: 8/2 2024 kl 9-12 eller 13-16 Digitalt via Teams 

Dag 4: 11/4 2024 kl 9-12 Digitalt via Teams

Anmäl dig senast 31/10

OBS! Det är obligatorisk närvaro alla dagar då många praktiska moment i form av gruppövningar/rollspel.

För att få kursintyg behöver du genomfört och avslutat alla kursmoment inom ett år.

Innehåll

Teori och praktiska övningar/ rollspel

• Två hemuppgifter

Totalt 3 ½ dagar fördelade över tid för att kunna öva praktiskt i kliniken. OBS! Räkna med ytterligare ca 1-2 dagar självständigt arbete med obligatoriska hemuppgifter.

Hemuppgift 1: Transkribering och kodning av eget inspelat samtal (med kollega, anhörig, OBS ej patient då handledning digitalt via Teams). Tänk på att transkribering tar tid. Liksom att lyssna igenom ditt samtal för att kunna reflektera och svara skriftligt på frågor om ditt eget lärande av MI.

Hemuppgift 2: Samtala med din chef om hur MI kan implementeras på arbetsplatsen i syfte att vidmakthålla MI kompetensen.

För att delta digitalt behöver du:

En dator med kamera och högtalare/mikrofon, stabil nätverksuppkoppling samt ha Teams-appen installerad på din dator.

Den mailadress du anmäler dig till kursen med skall vara samma som du använder i Teams. Du behöver också ha möjlighet till en ostörd miljö.

Lärandemål

• Stärka dina empatiska samtalsfärdigheter för att uppnå personcentrerad vård

• Känna till olika begrepp inom MI samtalsstil: MI-andan (förhållningssättet), samtalsfärdigheter BÖRS, motiverande strategier/verktyg, samtalets fyra processer, motivation, ambivalens, förändringsprat, bibehållande/status quo prat, diskrepans och dissonans

• Visa prov på praktisk tillämpning av MI samtalsstil

• Känna till grunderna i kodning av samtal enligt MITI och CLAMI samt visa prov på enkel kodning av eget samtal

• Visa prov på att ge återkoppling i MI-anda

• Reflektera över och planera för implementering av MI

Målgrupp

Alla professioner i primärvården Region Stockholm

Kursansvariga

Anne Claesson och Jenny Lindrot, vårdutvecklingsledare, APC, MI-tränare, medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Kostnad

KOSTNADSFRI

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före
kursstart. 

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

 

 

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning