Caseseminarium på Danderyds AVC

  • 2023-03-01

  • 9 - 11.30

  • Digitalt via Zoom

Välkommen till ett interprofessionellt seminarium där vi tillsammans tränar samverkan och problemlösning, för att förbättra samarbete kring och vårdkvalitet för patienter.

Målgrupp

Seminariet riktar sig främst till dig som är student och gör din VFU på enheter i Danderyds AVC:s nätverk, och även till dig som är handledare. Studenter från andra AVC-nätverk är också välkomna.

Innehåll

Vi jobbar med ett autentiskt patientfall från primärvården.

Anmälan

Anmälan senast 27/2 2023 via e-post till: jenny.k.nilsson@regionstockholm.se

Välkommen! 

Länk till Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/63976120059

Kommande seminarier:

Info om caseseminarie 22/3 >>

Info om caseseminarie 26/4 >>

Info om caseseminarie 31/5 >>

 

APC, Student, Pedagogik, Annat, Digital utbildning (Teams/Zoom), Case-seminarium