Caseseminarium på Danderyds AVC

  • 2023-04-26

  • 9 - 11.30

  • Danderyds akademiska vårdcentral

Välkommen till ett interprofessionellt seminarium där vi tillsammans tränar samverkan och problemlösning, för att förbättra samarbete kring och vårdkvalitet för patienter.

Målgrupp

Seminariet riktar sig främst till dig som är student och gör din VFU på enheter i Danderyds AVC:s nätverk, och även till dig som är handledare. Studenter från andra AVC-nätverk är också välkomna.

Innehåll

Vi jobbar med ett autentiskt patientfall från primärvården.

Anmälan

Anmälan senast 24/4 2023 via e-post till: jenny.k.nilsson@regionstockholm.se

Välkommen! 

Kommande seminarier:

Info om caseseminarie 31/5 >>

 

APC, Student, Pedagogik, Annat, Case-seminarium