Diabetes

Typ 2-diabetes är en av våra största folksjukdomar, där primärvården har ansvar för behandling och uppföljning. Med ett personcentrerat omhändertagande och evidensbaserade behandlingsmetoder optimeras förutsättningarna för en god och jämlik vård. Behöver du uppdatera eller fördjupa dina kunskaper om typ 2-diabetes? Eller stöd att starta diabetesmottagning? Kontakta oss!

Vi är

Ett interprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, fotterapeut och dietist. Majoriteten av teammedlemmarna är klinisk verksamma i primärvården i Region Stockholm.  

Vi vill

Genom fortbildning och stöd till primärvården skapa förutsättningar för en evidensbaserad, jämlik och personcentrerad diabetesvård.

Vi gör

  • Arrangerar fortbildningsaktiviteter om typ 2-diabetes fysiskt eller digitalt. 
  • Erbjuder kostnadsfria besök ute i verksamheten med teman som t ex: Diacert workshop– Tillsammans med dig bygger vi en bra organisation kring diabetesvården.
  • ”Boka vi kommer” - seminarier eller webbinarier med fasta teman eller skräddarsytt utifrån era behov.
  • Diabetesronder i samverkan.
  • Yrkesspecifika nätverksträffar med olika fortbildningsteman.  

Vi utvecklar också informationsmaterial och olika verktyg utifrån primärvårdens behov.

Kontakt

Efva Forssell

Vårdutvecklingsledare
Leg Dietist
Kognitiv beteendeterapeut (Steg 1)

Anna Ugarph Morawski

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Marianne Pegelow

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska

Katri Harcke

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetes- och astma/kolsjuksköterska
Doktorand

Kaija Seijboldt

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska

Marina Stenbäck

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska

Åsa Weidling

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska