1. Webbstöd "Omvårdnad gör skillnad - för sköra äldre"

  • Lärtorget

Vårdar du personer på särskilda boende för äldre, patienter inom geriatrisk sjukvård eller äldre sköra personer i primärvården? Då kan detta webbstöd vara användbart. Syftet är att ge yrkesverksamma vägledning i arbetet med omvårdnad och annan icke-farmakologisk behandling för sköra äldre. Webbstödet redogör för senaste evidensen inom åtta områden, viktiga för de äldres hälsa och välbefinnande.

Direktlänk till webbstödet >>


Webbstödet beskriver kortfattat evidensbaserade ickefarmakologiska åtgärder lämpliga vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre. Webbstödet består av tre moduler med ett varierat innehåll i form av texter, bilder, mätverktyg, filmer och självrättande kunskapsfrågor inom varje område.

Målgrupp

Webbstödet vänder sig i första hand till sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden inom geriatrisk vård. Dock kan även läkare, studenter och annan vårdpersonal finna webbstödet värdefullt och användbart.

Innehåll

  • Ta del av evidensbaserad fakta inom åtta områden som har stor betydelse för sköra äldres hälsa och välbefinnande. Varje område presenteras på ett systematiskt sätt, med information om bedömning, kartläggning, åtgärder och utvärdering. Varje kapitel i modulen kan läsas oberoende av de andra.

  • Här hittar du även stöd och material för fortbildning till omvårdnadspersonal, kvalitetssäkring inom omvårdnad samt stöd och inspiration för förbättringsarbeten liksom en quiz-del med frågor för undersköterskor och vårdbiträden samt en kompetensutvecklingsdel för chefer/sjuksköterskor med ansvar för kompetensutveckling och förbättringsarbeten. 

Kursdatum och tid

Webbutbildningen görs på egen vald tid. Nås via Lärtorget utan inlogg.

Kostnad

Kostnadsfri.

Övrigt

Kompatibelt med såväl dator som surfplatta och telefon.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

APC, AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Äldres hälsa - multisjuka, Webbutbildning, Läkemedel, Kvalitetsstöd & fortbildning