Update geriatrisk omvårdnad för sjuksköterskor och undersköterskor inom äldrevård: Hjärtsvikt en folksjukdom

  • 2023-09-19

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Update geriatrisk omvårdnad för sjuksköterskor och undersköterskor inom äldrevård. Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny kunskap varvat med möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

19 september kl. 14.00 - 16.00

Innehåll

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och försämrad livskvalitet och drabbar framförallt äldre.

  • Vi går igenom hjärtats fysiologi, vad är det som händer när hjärtat sviktar.
  • Nyheter inom behandling av hjärtsvikt.
  • Hur kan vi bäst hjälpa patienten till ökad livskvalitet och minska sjukhusinläggningar.

Lärandemål

Föreläsare

Leif Köldal, leg sjuksköterska, specialist kardiologi

Målgrupp

Sjuksköterskor och undersköterskor

Kostnad

Kostnadsfri. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan tillfället. 

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Hjärta och kärl, Äldres hälsa - multisjuka, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning