Äldreomsorgsnätverket: Hjärtsvikt - en folksjukdom

  • 2024-01-23

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

23 januari kl. 14.00 - 16.00

Innehåll

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och försämrad livskvalitet och drabbar framförallt äldre.

  • Vi går igenom hjärtats fysiologi, vad är det som händer när hjärtat sviktar.
  • Nyheter inom behandling av hjärtsvikt.
  • Hur kan vi bäst hjälpa patienten till ökad livskvalitet och minska sjukhusinläggningar.

Föreläsare

Leif Köldal, leg sjuksköterska, specialist kardiologi

Målgrupp

Sjuksköterskor och undersköterskor.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kurskoordinator till samtliga deltagare dagen innan tillfället. 

Kostnadsfri 

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Äldreomsorgsnätverket: Hjärtsvikt - en folksjukdom 23/1

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Arbetsterapeut, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Hjärta och kärl, Äldres hälsa - multisjuka, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning