Stockholms primärvårdsrehabnätverk: Smärtfysiologi, del 3

  • 2024-11-07

  • 8.30 - 10

  • Digitalt via Teams

Fortbildning för rehabpersonal. Detta tillfälle syftar till att ge dig förbättrade kunskaper i ämnesområdet smärta. Att inspirera och ge möjlighet till dialog i aktuella ämnesområden för rehabpersonal i primärvården.

Kursdatum och tid

7 november kl. 8:30-10

Anmäl dig senast 5 november

Innehåll

Behandling vid långvarig smärta.

Fortbildningen är uppdelad på tre tillfällen och bygger på varandra.

Lärandemål

Att lära sig mer om långvarig smärta, bedömning och behandling

Föreläsare

Mathias Andersson är doktorand med klinisk specialistkompetens inom smärta och smärtrehabilitering. Han är ordförande i Smärtsektionen inom Fysioterapeuterna och engagerad i Magisterprogrammet i Fysioterapi vid Högskolan Dalarna

Peter Lindberg, fysioterapeut, specialist smärta och smärtbehandling, doktorand Karolinska Institutet

Målgrupp

Rehabpersonal i primärvården

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm

Kontaktuppgifter

Se strax intill

Kommentar

Länk till Teams skickas av kurskoordinator till samtliga deltagare 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Annan, Ämne, Smärta, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning