Stockholms primärvårdsrehabnätverk: Hur ska vi rehabilitera patienter med hjärtsvikt?

  • 2024-05-30

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Stockholms primärvårdsrehabnätverk hälsar dig välkommen till våra digitala utbildningar på aktuella teman. Vi erbjuder dig månatliga föreläsningar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare. Denna fortbildning syftar till att ge dig ökad kunskap hur vi som primärvårdsrehab ska rehabilitera patienter med hjärtsvikt.

Kursdatum och tid

30 maj kl. 14-16

Anmäl dig senast 28 maj

Innehåll

• Hur ska vi rehabilitera patienter med hjärtsvikt?

• Dosering av träning och förväntad effekt

• Kontraindikationer för rehabilitering

Lärandemål

Ökad kunskap om rehabilitering av patienter med hjärtsvikt

Föreläsare

Karin Nordström, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist i hjärta och kärl

Målgrupp

Arbetsterapeut, Dietist, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator inom primärvården

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kurskoordinator till samtliga deltagare 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Dietist, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Ämne, Annat, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Kvalitetsstöd & fortbildning