Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  • 2021-03-10

  • 0 - 23.59

  • Jakobsbergs sjukhus

Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2017. Den fick mycket fin kurskritik.

Kursdatum och tid

10–11 mars 2021

Innehåll

Kursens syfte är att deltagarna ska känna sig mer nöjda med sitt sätt att hantera sjukskrivningar genom ökad förståelse för möjligheter och begränsningar i sjukskrivningsprocessen och kunskap om bemötandets betydelse. Kursen omfattar föreläsningar och genomgång av betydelsefulla delar av försäkringsmedicinska regelverk och riktlinjer. Färdigheter och förhållningssätt i konsultationen tränas genom rollspel och smågruppsdiskussioner.

Föreläsare

  • Monika Engblom, allmänläkare på Jakobsbergs VC. Skrivit avhandling om när läkare upplever sjukskrivning som problematisk.
  • Lars Englund, allmänläkare i Falun. Skrivit avhandling om läkares sjukskrivningspraxis.
  • Renée Vickhoff, allmänläkare i Simrishamn. Utbildare i motiverande samtal.
  • Johanna Broms, psykiater och sakkunnig inom sjukskrivningsfrågor i
    Stockholm
  • Representant från Försäkringskassan

Målgrupp

ST-läkare

Kostnad

4500 kronor

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmälan sker i kurskatalogen på ST-forums hemsida

APC, ST-läkare, Annat, AT, ST & BT, Fysisk utbildning