PRIPS - Primärvårdsnätverk psykisk hälsa

  • 2024-10-01

  • 13 - 15

  • Digital utbildning (Teams/Zoom)

Nätverket PRIPS (Primärvård Psykisk hälsa) vänder sig till all primärvårdspersonal inom området psykisk hälsa. Det primära syftet är att bidra till implementering av evidensbaserade metoder inom området. Nätverket träffas två gånger per termin med ambitionen att minst en träff per år ska vara fysisk.

Datum och tid

• 1 oktober kl 13-15

• 10 december kl 13-15

Målgrupp

Primärvårdspersonal inom området psykisk hälsa

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Information om nätverket

Psykisk ohälsa är en av primärvårdens största utmaningar. Samtidigt är de över 200 vårdcentralerna i Region Stockholm utspridda över ett stort geografiskt område och behovet av ett nätverk för primärvårdspersonal som arbetar med patienter med psykisk ohälsa är stort.

Gustavsbergs universitetsvårdcentral, som är en del av Akademiskt Primärvårdscentrum, har etablerat nätverket PRIPS (Primärvård Psykisk hälsa) som vänder sig till all primärvårdspersonal inom detta område. Det primära syftet är att bidra till implementering av evidensbaserade metoder inom området psykisk ohälsa i primärvården. Vi vänder oss i huvudsak till personal som arbetar med vuxna patienter, eftersom det redan finns ett aktivt nätverk för verksamheten ”Utökade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa”. Nätverket träffas två gånger per termin med ambitionen att minst en träff per år ska vara fysisk.

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Kurator, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Psykisk hälsa, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Universitetsvårdcentral: Gustavsberg