8. Webbutbildning om nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården

Denna interprofessionella webbutbildning tar cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och interaktiva frågor. I webbprogrammet går patienten från tidigt till sent palliativt skede med vård till livets slut. I samband med beslut av behandling görs nya val och då är det lämpligt med ett så kallat brytpunktsamtal.

Direktlänk till utbildningen

 

Kursdatum och tid

Webbprogrammet görs på egen vald tid ca 60 min

Innehåll

Webbaserad fortbildning/självstudier (cirka 1 timme). När du bokat dig får du länken till webbprogrammet via mejl och kan då också få revideringar skickade till dig. Interaktivt med ett patientfall.

  • Vetenskaplig kunskap om nutritionens betydelse
  • Näringsproblem hos patienter med obotlig sjukdom
  • Teorier och förhållningssätt vid palliativ vård
  • Särskilja patientens nutritionsbehov i tidigt och sent palliativt skede
  • Individuellt utformad nutritionsvård inom basal hemsjukvård
  • Ansvarsområden och samarbete

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

  • bedöma vilka nutritionsåtgärder som är aktuella utifrån patientens behov och i olika skeenden
  • den egna professionens ansvarsområde, betydelsen av ett interprofessionellt samarbete samt vikten av samverkan och att samordna vårdinsatser.

Arrangör

APC i samarbete med Stockholms sjukhem.

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontakt

Erika Berggren

Distriktssköterska
Med. dr

 

 

AT-läkare, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Nutrition, Webbutbildning, Kvalitetsstöd & fortbildning