Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad)

  • 2024-09-24

  • 9 - 16

  • Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18

2,5-dagarskurs för kvalitetssäkrade mätningar av lungfunktion, spirometri. Ta spirometri-körkort enligt nationell standard som tar upp allt från patientinformation och undersökning till tolkning av spirometriresultat. I första hand för läkare eller sjuksköterska i primärvården.

Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar från patientinformation och undersökningsprocedur till tolkning av spirometriresultatet.

Kursen är LIPUS-certifierad. 

Kursdatum och tid

24-25 september, uppföljningsdag 9 oktober
Anmäl dig senast 17 september
Lustikulla Konferens
Liljeholmsvägen 18

12-13 november, uppföljningsdag 27 november
Anmäl dig senast 29 oktober
Lustikulla Konferens
Liljeholmsvägen 18 

Kursupplägg

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfallsdiskussioner i grupp. Inför kursstart ingår en hemuppgift. Examination utifrån lärandemål sker skriftligt dag tre. Deltagande och godkännande i både praktiska och teoretiska övningar är obligatoriskt för erhållande av kursintyg.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap och förståelse för:

  • Tolkning av spirometriresultatet utifrån givna referensvärden
  • Hur man utför en spirometri med hög kvalitet samt handhavande och kvalitetssäkring av spirometern
  • Patientinformation och undervisning i samband med en spirometri

Föreläsare

  • Jenny Carlin, Specialist i Allmänmedicin, Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam Astma, allergi och KOL Akademiskt Primärvårdscentrum
  • Marianne Eduards, Leg. sjuksköterska, Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam Astma, allergi och KOL Akademiskt Primärvårdscentrum
  • Maria Rosengren, Distriktssköterska, Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam Astma, allergi och KOL Akademiskt Primärvårdscentrum

Målgrupp

Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin

Kostnad

3000 kr, exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift)

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Ämne, Allergi, Astma och KOL, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning