Levnadsvanor – prevention och behandling genom motiverande samtal. Delmål b2

  • 2021-04-15

  • 0 - 0

  • Digitalt via Teams

Kursen motsvarar lärandemål b2. Förberedande uppgifter ingår. Kursen examineras i form av hemuppgifter.

Hälsosamma levnadsvanor kan enligt WHO förebygga 80% av all kranskärlssjukdom och stroke, 30 % av all cancer och kan även förebygga och fördröja utvecklingen av typ 2 diabetes. Ohälsosamma levnadsvanor, såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet, är vanliga i befolkningen. Sedan 2011 finns nationella riktlinjer som beskriver metoder vården bör använda för att stödja patienterna i att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Metoderna innebär olika former av samtal samt vissa tillägg exempelvis Fysisk aktivitet på recept.

Kursdatum och tid

11 mars och 15 april 2021

Lärandemål

Kursen motsvarar lärandemål b2.

Föreläsare

Åsa Thurfjell, Sofia Trygg Lycke m.fl

Målgrupp

ST-läkare

Kostnad

4500 kr

Kommentar

Rekommenderad läsning: Allmänmedicin, red Hunskår/Hovelius, upplaga 2:1, 2015. Del 1.2, 1.4 sid. 91, 1.6, 5.1, 6.1

OBS!

  • Prioritering till kurs sker av studierektor efter sista anmälningsdag
  • Svar till ST meddelas senast 2 veckor efter sista anmälningsdag
  • Svar från ST önskas senast 2 veckor efter erbjudan om plats, därefter går platsen till nästa ST på reservlistan

Anmälan

Anmälan sker på ST-forums hemsida i kurskatalogen

APC, ST-läkare, AT, ST & BT, Digital utbildning (Teams/Zoom)