Diabetesmallen i TakeCare - fortbildningseftermiddag om korrekt journalföring

  • 2024-11-18

  • 13 - 16

  • Plan 4 , Solnavägen 1 E. Lokal Vattenklöver

Att dokumentera i diabetesmallen i TakeCare är inte alltid självklart. Felaktig dokumentation leder till att data inte överförs via Medrave till Nationella Diabetesregistret (NDR). Lär dig vilka sökord i diabetesmallen som behöver fyllas i, samt hur, för att data säkert ska överföras till NDR.

Kursdatum och tid

18 november kl. 13-16

Anmäl dig senast 18 oktober

Innehåll

  • Information från MedRave
  • Föreläsning/förevisning/diskussion kring praktisk dokumentation i diabetesmallen samt hur NDR kan användas på vårdenheten

Lärandemål

 Efter deltagande i eftermiddagen ska deltagare: 

  • ha kunskap om hur praktiskt tillämpa Medrave och NDR (Nationella diabetesregistret) i dagligt arbete på diabetesmottagning
  • kunna dokumentera korrekt under specifika sökord i diabetesmallen  
  • ha kunskap om hur praktiskt ta fram/analysera data i NDR 
  •  

Föreläsare

Anna Ugarph Morawski

Kaija Seijboldt

Daniel Paulsson från Medrave

Målgrupp

AT läkare, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Läkare, Specialist i allmänmedicin, ST läkare, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Universitetsvårdcentral: Liljeholmen