Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  • 2023-09-20

  • 13 - 16.30

  • Lokal meddelas senare

Kontinuerlig glukosmätning med isCGM (Intermittent scanning CGM) används oftast till personer med typ 1-diabetes. I Region Stockholm kan isCGM förskrivas till patienter med typ 2-diabetes enligt särskilda kriterier, där insulinbehandling och Hba1C över 60 ingår. Kom och lär dig mer!

Kursdatum och tid

Alt 2. 20/9 kl. 13.00 – 16.30 Uppföljning för dig som gått fortbildningen tidigare

Anmäl dig senast en månad före kursstart

Innehåll

Föreläsningar varvat med gruppdiskussioner med patientfall.

Kriterierna är :

Behandling med basinsulin i kombination med måltidsinsulin,- HbA1c över 60 mmol/mol/ eller återkommande allvarliga hypoglykemier trots ansträngningar att anpassa insulindoserna.
Remiss skickas till endokrinologisk klinik för bedömning och start, men primärvården följer upp dessa patienter.
Därför behöver vi vara rustade med kunskap om kontinuerlig glukosmätning.

Lärandemål

Efter seminariet ska deltagarna kunna:

  • ha kännedom om isCGM egenskaper och funktioner
  • identifiera patienter som kan vara aktuella för hjälpmedlet
  • tolka och föreslå behandlingsjusteringar utifrån blodsockerkurvorna

Föreläsare

Kaija Seijboldt och Marina Stenbäck diabetessjuksköterska vårdutvecklingsledare

Målgrupp

AT läkare, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Basutbildning 1200 kr exklusive moms 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmäl dig senast 1 månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild avgift.

Avbokningsregler

Avbokning av basutbildningen ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, AT-läkare, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning