Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  • 2024-10-02

  • 8.30 - 16.30

  • Solnavägen 1E. Plan 4. Lokal Vattenklöver

Kontinuerlig glukosmätning med isCGM, nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan isCGM förskrivas till patienter med typ 2- diabetes enligt följande kriterier: - Behandling med basinsulin i samt måltidsinsulin,- HbA1c över 60 mmol/mol/ eller återkommande allvarliga hypoglykemier trots ansträngningar att anpassa insulindoserna. Remiss till endokrinmottagning krävs.

Kursdatum och tid

2 oktober kl. 08.30 – 16.30 anmäl dig senast 2 september

Innehåll

Föreläsningar varvat med gruppdiskussioner med patientfall.

Lärandemål

Efter seminariet ska deltagarna kunna:

  • ha kännedom om isCGM egenskaper och funktioner
  • identifiera patienter som kan vara aktuella för hjälpmedlet och kunskap om remisshantering
  • tolka och föreslå behandlingsjusteringar utifrån glukoskurvorna

Föreläsare

Föreläsare: Diabetessjuksköterskor, MSc, på APC,
Representant från företaget gällande tekniken

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmäl dig senast 1 månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild avgift.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före kursstart. 

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning