Informationsmöte om integrerad BT i ST allmänmedicin, program-BT och randande BT från andra specialiteter

  • 2023-03-28

  • 14.30 - 16

  • Digitalt via Teams

I och med att en ny målbeskrivning för ST trädde i kraft 2021 så måste de ST-läkare som ska följa 2021-års målbeskrivning inleda sin ST med bastjänstgöring (BT) som kan genomföras som en integrerad bastjänstgöring (BT) i ST allmänmedicin eller separat del, så kallad regional program-BT.

Många av verksamhetscheferna har under 2021 deltagit i inledande informationsmöten om vad BT är och vi fortsätter nu med nya informationsmöten med frågestund via TEAMS om integrerad bastjänstgöring (BT) i ST allmänmedicin, program-BT samt randande BT från andra specialiteter.

Vilka krav ställer Socialstyrelsen? Hur ska detta genomföras för att säkerställa att baskompetens kan intygas? Vad behöver du som verksamhetschef tänka på?

Datum och tid

  • 28/3 kl.14.30 - 16.00. Ges digitalt via Teams. 

Målgrupp

Verksamhetschefer

Anmälan och länk

Ingen föranmälan krävs, för att delta den 28/3 går du in via länken nedan:

Anslut till informationsmöte 230328 >>

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

 

APC, Verksamhetschef, Annat, AT, ST & BT, Digital utbildning (Teams/Zoom)