Handledarkurs VT 2024

 • 2024-05-16

 • 8.15 - 16.30

 • Näsby Slott

Kursen avser att ge formell och reell kompetens till den som handleder AT-, BT och/ eller ST-läkare i allmänmedicin i Region Stockholm eller som planerar att göra det. Det är obligatoriskt att ha gått handledarkurs för att handleda utbildningsläkare.

Kursdatum 

15 - 17/4 (med övernattning och samtliga måltider) samt uppföljning 16/5 (med lunch)

Syfte

Att ge redskap och kunskap för handledning av AT-, BT- och ST-läkare

Innehåll

Regelverk, riktlinjer och regionala förutsättningar samt problem som kan uppstå kring AT, BT och ST. Etiska aspekter på handledning. Metoder för
kompetensvärdering och återkoppling, diskussioner och träning i mindre grupper med bland annat video som redskap. Se detaljerat program. Schemapunkter och tider för fika/måltider kan justeras inför kursstart.

Examination: Aktivt deltagande i och redovisning av gruppdiskussioner. Godkänt moment vid videoinspelning (att kunna ge och ta emot feedback). Godkänt handledarutlåtande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren:

 • ha kunskap om målbeskrivningar och föreskrifter för AT, BT och ST
 • ha kunskap om kravspecifikationen och handledarens ansvar
 • kunna ge stöd i planering och genomförande av en självstyrd
  resultatorienterad kompetensutveckling
 • ha kännedom om metoder för värdering av konsultationsförmåga
 • kunna utforma ett handledarutlåtande
 • kunna förmedla ett patientcentrerat arbetssätt
 • i handledning kunna förmedla ett allmänmedicinskt förhållningssätt som
  bygger på etiska principer
 • kunna värdera och ge konstruktiv feedback på en konsultation med
  medsittning eller video som redskap

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin

Program

Måndag 15/4

08:15 - 08:30 Ankomst, kaffe
08:30 - 09:15 Introduktion och presentation
09:15 - 10:00 Föreskrifter och målbeskrivning för ST 2015 och 2021
10:00 - 10:30 Fika
10:30 - 12:00 Föreskrifter och målbeskrivning för ST 2015 och 2021, forts
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:00 Etiska aspekter i handledning (Rolf Ahlzén)
14:00 - 14:30 Fika
14:30 - 15:30 Etiska aspekter i handledning, forts
15:30 - 16:30 Kravspecifikationen för ST
19:00  Middag

Tisdag 16/4

08:00 - 08:45 Handledarutlåtande
08:45 - 09:45 Förutsättningar och fallgropar: om aktörer kring utbildningsläkare och hur problem kan hanteras (Tova de Ruvo-Lohmann)
09:45 - 10:15 Fika
10:15 - 11:15 Förutsättningar och fallgropar, forts
11:15 - 12:30 Kompetensbedömningsmetoder
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:00 AT
14:00 - 16:00 Gruppdiskussion: delmål och kompetensbedömning (fika under arbetet)
16:00 - 17:00 Frågor och svar om ST-forums hemsida
19:00  Middag

Onsdag 17/4

08:00 - 09:00 ST-planering
09:00 - 09:30 Om konsultation och feedback (Sonja Holmquist)
09:30 - 10:00 Fika
10:00 - 11:00 Om konsultation och feedback, forts
11:00 - 12:30 Gruppmoment: video
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 16:00 Gruppmoment: video, forts
16:00 - 16:30 Avslutning

Uppföljningsdag torsdag 16/5

08:00 - 08:30 Ankomst, kaffe
08:30 - 08:45 Introduktion
08:45 - 09:15 Vetenskaplig kompetens
09:15 - 09:45 Fika
09:45 - 10:45 Journal Club
10:45 - 12:30 Gruppmoment: handledning på handledning
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:30 Om relationens betydelse för patientmötet (Carl Edvard Rudebeck)
14:30 - 15:00 Fika
15:00 - 15:45 Om relationens betydelse för patientmötet, forts
15:45 - 16:15 Avslutning

Kostnad

12 000 kr 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Anmälan

Länk till intresseanmälan >>

Sista anmälningsdag är 11/1 2024

OBS! Intresseanmälan innebär inte att du blivit antagen till kursen. Vidare information kring antagning skickas ut till anmälda ca 1-2 veckor efter sista anmälningsdag.

Frågor?

Om anmälan och annat praktiskt kring kursen till kursadministratör Sara Bergwik. Vid frågor som rör kursens innehåll kontakta kursansvarig studierektor Kristina Nyberg. Kontaktuppgifter strax intill. 

APC, Handledare, Specialistläkare allmänmedicin, Pedagogik, AT, ST & BT, Fysisk utbildning