Handledarkurs HT 2024 - tillfälle 2

 • 2024-11-11

 • 8.15 - 16.15

 • Hufvudsta Gård, Solna

Kursen avser att ge formell och reell kompetens till den som handleder AT-, BT och/ eller ST-läkare i allmänmedicin i Region Stockholm eller som planerar att göra det. Det är obligatoriskt att ha gått handledarkurs för att handleda utbildningsläkare.

Kursdatum 

11/11 - 13/11 samt uppföljning 5/12.
Dagskurs utan övernattning.

Innehåll

Regelverk, riktlinjer och regionala förutsättningar samt problem som kan uppstå kring AT, BT och ST. Etiska aspekter på handledning. Metoder för
kompetensvärdering och återkoppling, diskussioner och träning i mindre grupper med bland annat video som redskap. Se detaljerat program. Schemapunkter och tider för fika/måltider kan justeras inför kursstart.

Examination: Aktivt deltagande i och redovisning av gruppdiskussioner. Godkänt moment vid videoinspelning (att kunna ge och ta emot feedback). Godkänt handledarutlåtande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren:

 • ha kunskap om målbeskrivningar och föreskrifter för AT, BT och ST
 • ha kunskap om kravspecifikationen och handledarens ansvar
 • kunna ge stöd i planering och genomförande av en självstyrd
  resultatorienterad kompetensutveckling
 • ha kännedom om metoder för värdering av konsultationsförmåga
 • kunna utforma ett handledarutlåtande
 • kunna förmedla ett patientcentrerat arbetssätt
 • i handledning kunna förmedla ett allmänmedicinskt förhållningssätt som
  bygger på etiska principer
 • kunna värdera och ge konstruktiv feedback på en konsultation med
  medsittning eller video som redskap

Syfte

Att ge redskap och kunskap för handledning av AT-, BT-, och ST-läkare.

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin

Kostnad

8 600 kr (preliminärt)

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Anmälan

Sker via nedanstående länk: 

Till anmälan >>

Sista anmälningsdag är 240820

Frågor?

Om anmälan och annat praktiskt kring kursen till kurshandläggare.
Vid frågor som rör kursens innehåll kontakta kursansvarig studierektor Kristina Nyberg. Se kontaktuppgifter strax intill.

Program och hålltider

Schemapunkter och hålltider för fika/luncher kan komma att justeras inför kursstart. Ta gärna med en bärbar dator.

Måndag 11/11

08:15-08:30 Välkommen!
08:30-09:15 Introduktion och presentation
09:15-10:00 Föreskrifter och målbeskrivning för ST 2015 och 2021
10:00-10:30 Fika
10:30-12:00 Föreskrifter och målbeskrivning för ST 2015 och 2021, forts
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Etiska aspekter i handledning (Rolf Ahlzén)
14:00-14:30 Fika
14:30-15:30 Etiska aspekter i handledning, forts
15:30-16:30 Kravspecifikationen för ST

Tisdag 12/11

08:00-08:45 Handledarutlåtande
08:45-09:45 Förutsättningar och fallgropar: om aktörer kring utbildningsläkare och hur problem kan hanteras (Tova de Ruvo-Lohmann)
09:45-10:15 Fika
10:15-11:15 Förutsättningar och fallgropar, forts
11:15-12:30 Kompetensbedömningsmetoder
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:00 AT
14:00-16:00 Gruppdiskussion: delmål och kompetensbedömning (fika under arbetet)
16:00-17:00 Frågor och svar om ST-forums hemsida

Onsdag 13/11

08:00-09:00 ST-planering
09:00-09:30 Om konsultation och feedback (Sonja Holmquist)
09:30-10:00 Fika
10:00-11:00 Om konsultation och feedback, forts
11:00-12:30 Gruppmoment: video
12:30-13:30 Lunch
13:30-16:00 Gruppmoment: video, forts
16:00-16:30 Avslutning

Uppföljningsdag torsdag 5/12

08:00-08:30 Välkommen!
08:30-08:45 Introduktion
08:45-09:15 Vetenskaplig kompetens
09:15-09:45 Fika
09:45-10:45 Journal Club
10:45-12:30 Gruppmoment: handledning på handledning
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:30 Om relationens betydelse för patientmötet (Carl Edvard Rudebeck)
14:30-15:00 Fika
15:00-15:45 Om relationens betydelse för patientmötet, forts
15:45-16:15 Avslutning

Senast 10 dagar innan uppföljningsdagen (senast 25/11):

 • lämna in ett handledarutlåtande enligt instruktioner

Till sista dagen:

 • Förbered dig för gruppmomentet handledning på handledning genom att tänka igenom en problematisk eller utmanande situation du stött på i din handledning att ta upp i diskussionen.
 • Läs artikel för Journal Club.

APC, Handledare, Specialistläkare allmänmedicin, Pedagogik, AT, ST & BT, Fysisk utbildning