Kollegial handledning MI för REKO

  • 2024-02-22

  • 10 - 12

  • Digitalt via Teams

För dig REKO med förkunskaper i MI som vill bibehålla/ utveckla både din MI kompetens och tilltro till din egen förmåga att använda samtalsstilen. Vi repeterar, övar via rollspel och ger varandra återkoppling på MI färdigheterna.

Kursdatum och tid  

22 februari kl. 10-12 

23 maj kl. 10-12

anmäl dig senast dagen innan

Innehåll

  • gemensam agenda
  • öva MI via rollspel
  • återkoppling i MI-anda
  • utrymme för diskussioner och egna reflektioner

Lärandemål

  • Kunna använda MI i samtal med patienter
  • Kunna reflektera över egna samtalsfärdigheter
  • Kunna ge återkoppling i MI-anda

Målgrupp

Alla REKO som har gått en MI grundkurs

Föreläsare

Handledare: Anne Claesson, leg. sjukgymnast, vårdutvecklingsledare APC, MI-tränare, medlem MINT (Motivational Interviewing Network of Training)

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Ämne, Försäkringsmedicin, Motiverande samtal, Psykisk hälsa, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator