Kollegial handledning i MI för REKO

  • 2024-09-18

  • 10 - 12

  • Digitalt via Teams

En möjlighet för dig, med förkunskaper av samtalsstilen motiverande samtal MI, att bibehålla/ utveckla dina personcentrerade REKO samtal genom att repetera och öva MI med REKO-kollegor och få/ ge återkoppling i MI-anda. Vid varje träff gör vi tillsammans en agenda och upplägg utifrån dina önskemål.

Kursdatum och tid  

18 september kl. 10-12

21 november kl. 10-12

anmäl dig senast dagen innan

Innehåll

  • Rollspel utifrån egna patientfall
  • Återkoppling kollegialt
  • Demoklipp
  • Diskussioner om hur använda MI som REKO
  • Uppdateringar forskning MI och REKO

Lärandemål

Bibehålla/ utveckla sin MI kompetens och tilltro till sin egen förmåga att använda MI i samtal med patienter

Målgrupp

Alla REKO som har gått en MI grundkurs

Föreläsare

Handledare: Anne Claesson, MINT-medlem ( Motivational Interviewing Network of Trainers)

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Ämne, Försäkringsmedicin, Motiverande samtal, Psykisk hälsa, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator , Sömn, Universitetsvårdcentral: Liljeholmen