Kollegial handledning i MI för REKO

  • 2023-11-16

  • 10 - 12

  • Digitalt via Teams

Forskning visar att regelbunden handledning i MI behövs för att utveckla/bibehålla MI-färdigheter och tilltro till den egna förmågan att använda samtalsstilen MI. Därför pågår kollegial handledning i MI på APC för REKO i primärvården.

Kursdatum och tid  

16 november kl 10-12 

anmäl dig senast dagen innan

Innehåll

Deltagarna lyssnar på varandras inspelade samtal och/ eller övar MI via rollspel för att ge/få återkoppling i MI-anda. Utvärderingen från utvecklingsprojektet som pågått januari 2019 - maj 2021 visar att tilltron till den egna förmågan till att använda MI i samtal med patienter stärktes av att delta i regelbunden kollegial handledning i MI. Kanske är detta något för dig att pröva på? Välkommen att anmäla dig till höstens tillfällen.

Lärandemål

  • Kunna använda MI i samtal med patienter i REKO-uppdraget
  • Bibehålla/ utveckla tilltron till den egna förmågan att använda MI

Målgrupp

Alla REKO som har gått en MI grundkurs

Föreläsare

Handledare: Anne Claesson, medlem MINT

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Du behöver ha baskunskaper MI för att tillgodogöra dig handledningen.

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

 

 

 

APC, Målgrupp, Ämne, Försäkringsmedicin, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator