Försäkringsmedicin för verksamhetschefer

  • 2024-09-26

  • 13.15 - 13.45

  • Digitalt via Teams

Försäkringsmedicin är en central del i vårdcentralens medicinska uppdrag. Verksamhetschefen har en central roll vid framtagning av lokala rutiner, riktlinjer och kvalitetsuppföljning i klinisk försäkringsmedicin med patientsäkerhet i fokus. Varmt välkomna!

Kursdatum och tid

26 september kl. 13:15-13:45

Anmäl dig senast 24 september

Innehåll

  • Region Stockholms försäkringsmedicinska riktlinje
  • Primärvårdens rättigheter och skyldigheter vid förfrågan om försäkringsmedicinska underlag
  • Lokal rutin för försäkringsmedicin och sjukskrivning -och rehabprocessen
  • Avgifter

Lärandemål

Ökad förståelse för primärvårdens försäkringsmedicinska uppdrag Kunskap om andra aktörers ansvar i försäkringsmedicin

Föreläsare

Karin Tiger, enhetschef försäkringsmedicinsk utredningsenhet och specialist i allmänmedicin

Carolina Lödahl, rehabkoordinator

Sokaina Messaouri, rehabkoordinator

Målgrupp

Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning ska ske via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

 

 

APC, Målgrupp, Verksamhetschef, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)