Diabetes och munhälsa – samverkan mellan primärvård och tandvård

  • 2024-03-14

  • 8.30 - 12

  • Eastman Institutet, Dalagatan 11

Munnen är en del av kroppen och vi behöver uppmärksamma sambandet mellan riskfaktorer i munnen och sjukdomar kopplat till denna risk. Långvarig inflammation i tandköttet kan leda till diabetes och vid redan diagnostiserad diabetes kan inflammationen i munnen leda till försämrad metabol kontroll.

Kursdatum och tid

14 mars kl. 8:30-12

Anmäl dig senast 1 februari

Innehåll

  • Kopplingen diabetes och munhälsa
  • Hur kan vi samarbeta tvärprofessionellt
  • Kosten från dietistperspektiv och tandvårdens

Lärandemål

  • ha kännedom om sambandet mellan typ2 diabetes och munhälsa
  • identifiera personer med risk för typ2 diabetes samt parodontit
  • känna till metod (DentDi) för tvärprofessionellt samarbete mellan Tandvården och Primärvården

Målgrupp

AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Student, Undersköterska, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kursansvarig

Katri Harcke, katri.harcke@regionstockholm.se

Anders Lindunger, anders.lindunger@regionstockholm.se

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Student, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Annat, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning