Diabetes och munhälsa – samverkan mellan primärvård och tandvård

  • 2024-03-14

  • 8.30 - 12

  • Eastman Institutet, Dalagatan 11

Munnen är en del av kroppen och vi behöver uppmärksamma sambandet mellan riskfaktorer i munnen och sjukdomar kopplat till denna risk. Långvarig inflammation i tandköttet kan leda till diabetes och vid redan diagnostiserad diabetes kan inflammationen i munnen leda till försämrad metabol kontroll.

Kursdatum och tid

14 mars kl. 8:30-12

Innehåll

  • Kopplingen diabetes och munhälsa
  • Hur kan vi samarbeta tvärprofessionellt
  • Kosten från dietistperspektiv och tandvårdens

Lärandemål

  • ha kännedom om sambandet mellan typ2 diabetes och munhälsa
  • identifiera personer med risk för typ2 diabetes samt parodontit
  • känna till metod (DentDi) för tvärprofessionellt samarbete mellan Tandvården och Primärvården

Målgrupp

AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Student, Undersköterska, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kursansvarig

Katri Harcke, katri.harcke@regionstockholm.se

Anders Lindunger, anders.lindunger@regionstockholm.se

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Student, Undersköterska, Verksamhetschef, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning