Diabetes i Primärvården ett teamarbete

 • 2024-10-15

 • 8.30 - 16

 • Lokal Vattenklöver. Solnavägen 1E. Plan 4.

Är kollegorna på vårdcentralen/hemsjukvården i behov av uppdatering? Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrerat bemötande och organisation. Anmäl er gärna i team.

Kursdatum och tid

Del 1 : 15-16 oktober kl. 8:30-16

samt

Del 2. 27-28 november kl. 8:30-16 

Anmäl dig senast 15 september

Innehåll

 • Diabetessjukdomen, behandling och komplikationer
 • Mat och diabetes
 • Pedagogik/patientutbildning
 • Organisation av diabetesmottagning
 • Diabetes ur ett kulturellt perspektiv
 • Äldre med diabetes
 • Rond med patientbeskrivningar

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 •  förklara diabetessjukdomen, orsaker, diagnoskriterier, behandling och komplikationer
 •  planera patientutbildning utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
 •  visa hur man initierar kvalitetsarbete inom diabetesvården på arbetsplatsen

Föreläsare

Kaija Seijboldt Diabetessjuksköterska

Anna Ugarph Morawski, Specialist i allmänmedicin

Efva Forsell Dietist

Ann Lindström Fotterapeut

samt externa föreläsare

Målgrupp

Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare 

Kostnad

4800 kr exklisive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift.

 Övrigt

Ta gärna med dig ett eller två patientfall. Titta gärna också på er diabetesstatistik antigen i NDR eller MedRAVE innan kursen.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Universitetsvårdcentral: Liljeholmen