Diabetes i primärvården- fördjupning 7,5 högskolepoäng HT 2024

 • 2024-09-23

 • 8 - 16

 • Plats: Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, plan 4 Stockholm i september och november. Digitalt via Zoom och Canvas i oktober.

Den här fördjupningskursen är för dig som arbetar i primärvården med patienter med typ 2 diabetes och som har gått grundkursen Diabetes i primärvården (7,5hp), eller redan har goda kunskaper om diabetes. Kursen ger dig kunskaper och erfarenheter om den senaste forskningen och stärker din förmåga att arbeta förebyggande med diabetes och dess komplikationer.

Kursens syfte är att stärka dig i din yrkesroll och att med en evidensbaserad utbildning utrusta dig med det senaste från forskningen. Målet är att öka din kompetens inom omvårdnad av personer med typ 2 diabetes och att förbättra din förmåga att arbeta förbyggande.

Kursdatum och tid

 • 23-27 september 2024 (27 september är studiedag)
 • 21-25 oktober 2024 (25 oktober är studiedag)
 • 25-28 november 2024 (27-28 november studiedagar)

Kursen arrangeras om 5+5+4 dagar vilket ger deltagarna möjlighet att använda sina kunskaper i praktiken och tid för reflektion.

Innehåll

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfallsdiskussioner i grupp och hemuppgifter.

 • Behandlingsmål, behandlingsformer och behandlingsprinciper vid typ 2 diabetes
 • Mötet med personer med diabetes i vården (individuellt och grupper), pedagogik, egenvård och beteendeförändring
 • Psykosociala aspekter
 • Personcentrerat förhållningsätt, kommunikation och samtalsteknik
 • Sällsynta diabetesrelaterade komplikationer, förebyggande, utredning, och behandling
 • Hjärtkärl- och strokekomplikationer vid diabetes
 • Att leva med diabeteskomplikationer: Stöd i vardagen för personer med diabeteskomplikationer
 • Prediabetes: Screening, behandling och uppföljning
 • E-hälsa, ny teknik för egenvård vid diabetes
 • Anhöriga till personer med typ 2 diabetes i primärvården
 • Graviditetsdiabetes
 • Obesitas

Lärandemål

Efter godkänd i kursen ska deltagarna kunna:

 • Förklara olika behandlingsalternativ till personer med typ 2 diabetes
 • Redogöra för diabeteskomplikationer och förbyggande åtgärder
 • Planera och implementera omvårdnadsplan för personer med typ 2 diabetes och svåra komplikationer
 • Tillämpa vuxenpedagogiken och applicera kunskaperna i patientutbildning, såväl individuellt som i grupp
 • Stödja personer med typ 2 diabetes i användning av digitala verktyg för egenvård
 • Reflektera över psykosociala och kulturella aspekter hos personer med typ 2 diabetes, och dess påverkan på egenvård

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt i form av hemexamination som bygger på att förvärvade kunskaper används i den egna kliniska verksamheten. Dessa arbeten diskuteras sedan i grupp så att examinationen blir en integrerad kunskapskontroll och inlärningstillfälle.

Målgrupp

Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska som har gått genom Diabetes i primärvården I (7,5hp) eller motsvarande. Du ska ha arbetat med diabetespatienter i primärvården i minst 1 år och i omfattningen minst 20% av tjänsten. Intyg från verksamhetschef kommer att krävas.

Föreläsare

Från uppdrag endokrina sjukdomar - diabetes, obesitas och externa föreläsare. 

Kostnad

13 000 kr för anställda inom Region Stockholm, 17 000 kr för övriga exklusive moms.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll: kontakta: Nouha Saleh Stattin, e-post: nouha.saleh-stattin@regionstockholm.se, tel: 073-051 06 38, Torsplan, Solnavägen 1E, plan 7.

Vid administrativa frågor: Ulla Finati, projektkoordinator Karolinska Institutet Uppdragsutbildning E-post: ulla.finati@ki.se

Plats

Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, plan 4 Stockholm i september och november. Digitalt via Zoom och Canvas i oktober.

Kommentar

Frågor besvaras av

 • Nouha Saleh Stattin, kursansvarig, e-post: nouha.saleh-stattin@regionstockholm.se, tel: 073-051 06 38
 • Ulla Finati projektkoordinator, KI Uppdragsutbildning, e-post: ulla.finati@ki.se, tel: 08-524 838 91.

Ansvarig: Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin och primärvård, Karolinska Institutet. I samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Kunskapsteamet Endokrina sjukdomar erbjuder kontinuerligt stöd och uppföljning på den egna arbetsplatsen efter avslutad kurs (gäller endast Region Stockholm-anställda).

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för att få sökande.

Anmälning

Anmäl dig på KI via länken nedan senast 1/8 2024

www.ki.se/uppdragsutbildning

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning , Poäng/uppdragsutbildning