Caseseminarium på Danderyds AVC

  • 2022-05-25

  • 9 - 11.30

  • Digitalt via Zoom

Välkommen till ett interprofessionellt seminarium där vi tillsammans tränar samverkan och problemlösning, för att förbättra samarbete kring och vårdkvalitet för patienter.

Seminariet riktar sig främst till dig som är student och gör din VFU på enheter i Danderyds AVC-nätverk, och även till dig som är handledare. Också andra studenter är välkomna.

Anmälan

Görs till Jenny Nilsson, AKA på Danderyds AVC: jenny.k.nilsson@regionstockholm.se senast 23 maj 2022.

APC, Student, Pedagogik, Annat, Digital utbildning (Teams/Zoom)