CASE för studenter - AVC Huddinge/Flemingsberg

  • 2022-09-21

  • 13.30 - 16

  • Digitalt via Teams

Att få ökad förståelse för andra professioner arbete om aktuellt fall. Att utveckla färdigheter och förhållningssätt till teamarbete och kommunikationer över professionsgränserna.

Innehåll

Diskussioner kring patientfall, vem som gör vad samt hur vi kan använda oss av våra olika professioner.

Lärandemål

Att få ökad förståelse för andra professioner arbete om aktuellt fall.

Föreläsare

Jacek Kaczyski, Specialist i allmän medicin
Jenny Strandberg, Distriktssköterska

Anmälan

Görs direkt till Jenny via e-post: jenny.strandberg@regionstockholm.se

 

APC, Student, Annat, AVC Huddinge-Flemingsberg, Digital utbildning (Teams/Zoom), Case-seminarium