Case-seminarium för studenter - AVC Huddinge/Flemingsberg

  • 2023-04-12

  • 13.30 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till ett interprofessionellt seminarium där vi tillsammans tränar samverkan och problemlösning, för att förbättra samarbete kring och vårdkvalitet för patienter.

Innehåll

Vi kommer jobba med ett patientfall.

Lärandemål

Efter seminariet ska du som deltagare fått mer insyn i vad olika professioner kan bidra till gällande en patientens återhämtning, behandling och rehabilitering.

Föreläsare

Jacek Kaczyski, Specialist i allmänmedicin
Jenny Strandberg, Distriktssköterska

Anmälan

Görs direkt till Jenny via e-post: jenny.strandberg@regionstockholm.se

 

APC, Student, Annat, Digital utbildning (Teams/Zoom), Case-seminarium