BVC-kurs för ST-läkare delmål 6 resp. c6

 • 2021-04-21

 • 0 - 23.59

 • Digitalt

Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm.

Kursdatum och tid

21–23 april 2021

Innehåll

 • Basprogram, metodbok, BHV-journal och nationell målbeskrivning
 • Barns normala utveckling. Utvecklingsbedömningar
 • Vaccinationer på BVC
 • Sjuksköterskans roll på BVC
 • Undersökning av barn på BVC. Praktiska övningar i grupper
 • Från huvud till fot
 • Tillväxt. Normalvarianter och avvikelser
 • Barn som far illa. Samverkan med socialtjänsten
 • Nyanlända flyktingbarn på BVC
 • Kardiologi på BVC

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 • Skriv gärna lärandemålen i punktform
 • Det här är lärandemål 1 på kursen

Målgrupp

ST-läkare

Kostnad

5 000 kronor

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

OBS!

 • Prioritering till kurs sker av studierektor efter sista anmälningsdag
 • Svar till ST meddelas senast 2 veckor efter sista anmälningsdag
 • Svar från ST önskas senast 2 veckor efter erbjudan om plats, därefter går platsen till nästa ST på reservlistan

Anmälan

Du anmäler dig i kurskatalogen på ST-forums hemsida.

APC, ST-läkare, Konsultation, Annat, AT, ST & BT, Digital utbildning (Teams/Zoom)