Digital diabetesrond på din vårdcentral

  • Boka vi kommer

Den medicinska behandlingen av personer med typ 2 diabetes är idag mångfacetterad och allt mer fokuserad på kardiovaskulär sjukdom. Distriktsläkaren och diabetessjuksköterskan har ansvar för att erbjuda en individualiserad vård och behandling som är effektiv för att uppnå målen för HbA1c, blodtryck och blodfetter. Är du intresserad av att optimera behandlingen för dina patienter med typ 2 diabetes? Hör då av dig till oss i kunskapsteam Diabetes.

Vi erbjuder digital diabetesrond där vi tillsammans diskuterar din vårdcentrals patienter med diabetes och hittar en passande behandling. Ronden är avsedd för läkare och diabetessjuksköterskor i primärvård. Till ronden tar ni med patientfall med aktuell läkemedelsbehandling, provsvar med mera som ni önskar handledning och stöd med. Diabetesronden förläggs under-1½ timme, ni väljer datum som passar Er. Ansvariga för ronden är specialist i allmänmedicin samt diabetessjuksköterska från Akademiskt Primärvårdscentrum.

Digital Teams länk skickas några dagar innan bokad rond. Datum och tid bokas efter överenskommelse. Kontakta någon av oss i teamet!

Kontakt

Anna Ugarph Morawski

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

APC, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Diabetes - endokrinologi , Boka-vi-kommer