Allvarliga och ospecifika symptom

  • Boka vi kommer

Ungefär 70% av alla patienter som diagnosticeras med cancer har först sökt för symptom på denna sjukdom, vanligen på sin vårdcentral. Ungefär hälften av patienterna har före diagnos ett eller flera alarmsymptom på cancer medan andra hälften insjuknar med allvarliga ospecifika symptom.

Att känna igen symptom som kan signera cancer och när en patient har en förhöjd risk för cancer och bör utredas skyndsamt är svårt. Under den här föreläsningen får ni kunskap både om alarmsymptom och allvarliga ospecifika symptom som kan signalera cancer. Vi går även igenom vårdförloppet cancer utan känd primärtumör.

Lärandemål

  • Tidig cancerupptäckt

  • Standardiserat vårdförlopp vid cancer

  • Remittering vid cancer

  • Alarmsymptom

  • Allvarliga ospecifika symptom på cancer

  • Cancer utan känd primärtumör

Föreläsare

Personer från kunskapsteamet.

Målgrupp 

Läkare inom primärvården.

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

Via e-post: caprim.slso@regionstockholm.se  

APC, AT-läkare, Läkare, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Cancer, Boka-vi-kommer