Hur kan vi på bästa sätt stödja patienter i att förändra sina levnadsvanor - med fokus på tobaksavvänjning

  • Boka vi kommer

Rökning är orsak till mycket kraftig förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalité och förtida död. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal till patienter som röker.

Innehåll

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och de behandlingsmetoder som finns inom tobaksavvänjning. Diskussion hur arbetet med tobaksavvänjning kan struktureras och organiseras på enheten.

Lärandemål

  • Känna till innehållet i riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.
  • Kunna diskutera patientens tobaksbruk utifrån enkla råd/rådgivande samtal.
  • Påbörjat en handlingsplan för att organisera tobaksavvänjning/ha kännedom om hur patienten ska hänvisas vidare.

Föreläsare

Lena Lundh, distriktssköterska, Med dr

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

Lena Lund

Enhetschef: VIL samt Jakobsbergs universitetsvårdcentral
Med. dr
Distriktssköterska

APC