Cancerrehabilitering av kvarstående problem och sena biverkningar efter cancerbehandling

  • 2022-12-31

  • 0 - 0

  • Boka vi kommer

Fler och fler människor överlever en cancerdiagnos. Just nu lever det ungefär en halv miljon människor i Sverige som har eller har haft cancersjukdom. Cancerbehandlingar kan ge kvarstående problem och sena biverkningar och rehabilitering kan behövas lång tid efter avslutad behandling. Här får du som arbetar på vårdcentral tillfället att få information om primärvårdens roll i och hur vi kan hjälpa personer som har eller haft en cancersjukdom.

Innehåll

Information om vanliga sena biverkningar som kan uppstå av de olika cancerbehandlingarna (cytostatika, kirurgi, strålning, endokrin behandling, immunterapi). Vi går igenom symptom som vi bör vara observanta på, vilken hjälp vi kan ge samt vilka olika rehabiliteringsaktörer vi kan remittera till.

Lärandemål

  • Ha kännedom om vanliga sena biverkningar av cancerbehandling.
  • Ha kännedom om rehabiliteringsaktörer.
  • Kunna remittera patienten vidare till rätt rehabiliteringsaktör.

Föreläsare

Marie Nilsson, med dr, vårdutvecklingsledare/socionom
Pia Klernäs, med dr, vårdutvecklingsledare/fysioterapeut.

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

Marie Nilsson

Vårdutvecklingsledare
FPU-ledare primärvårdskuratorer/ socionomer
Kurator/Socionom
Med. dr

Pia Klernäs

Vårdutvecklingsledare
Fysioterapeut/lymfterapeut
Med. dr

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Undersköterska, Verksamhetschef, Cancer, Enhet: Soma, Boka-vi-kommer