Utbildningsdag astma och allergi

  • 2024-02-21

  • 8.15 - 16.15

  • World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

Vi bjuder in till en utbildningsdag med tema astma och allergi. Fyll på med kunskap, bli inspirerad och få möjlighet till kollegial samvaro och erfarenhetsutbyte.

Kursdatum och tid

21 februari kl.8.15 - 16.15

Anmäl dig senast 15 februari

Program och föreläsare

08:15 Registrering

08:30 Välkomna! Dagens program
Michael Runold, överläkare, Lung-allergisjukdomar Karolinska Universitetessjukhuset, ordförande expertgrupp läkemedel för lung- och allergisjukdomar.

08:40 SVF Matallergi
Caroline Nilsson, Överläkare, spec. i barn och ungdomsallergologi.
Marina Jonsson, Allergisamordnare, Barnsjuksköterska, Centrum för arbets- och miljömedicin, SLSO

09:30 Fika

09:50 Uppdaterade behandlingsriktlinjer barn och vuxen
Eva Wikström Jonsson, öl. Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Maria Ingemansson öl, barnallergolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus

10:50 Bensträckare

11:00 Diffdiagnostik barn - vuxen
Henrik Ljungberg, öl. Barnlungläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Jenny Carlin, spec. allmänmedicin, Atrium VC, Vårdutvecklingsledare
Akademiskt Primärvårdscentrum

11:50 Frågor, diskussion

12:00 Astma-, allergi- och KOL-mottagning i primärvård
Maria Rosengren, dsk Ekerö VC, Vårdutvecklingsledare Akademiskt Primärvårdscentrum
Marianne Eduards, ssk Liljeholmens VC, vårdutvecklingsledare Akademiskt primärvårdscentrum

12:45 Lunch

13:45 Svår astmamottagning, biologiska lm
Apostolos Bossios, öl. Allergologi, Lung-allerigikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

14:30 Den gemensamma luftvägen
Karin Toll, öl. Öron, näs och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

15:10 Bensträckare

15:15 Sublingual immunoterapi, bakgrund, evidens, omvårdnadsperspektiv
Oksana Tenselius, Specialistläkare allergologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Marianne Eduards, ssk Liljeholmens VC, vårdutvecklingsledare Akademiskt primärvårdscentru

16:00 Frågor och avslut

Målgrupp

Läkare i primärvården samt dsk/ssk inom området

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

fortb-janusinfo.hsf@­regionstockholm.se

Anmälan

Länk till anmälan >>

Övrigt

Arrangörer är Akademiskt Primärvårdscentrum tillsammans med expertgrupp läkemedel för lung- och allergisjukdomar och Stockholms läkemedelskommitté.

APC, Målgrupp, AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Ämne, Allergi, Astma och KOL, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , BT-läkare