Äldreomsorgsnätverket: Alarmsymptom, allvarliga och ospecifika symptom vid cancersjukdom samt cancerrehabilitering

  • 2024-05-07

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

7 maj kl. 14.00 - 16.00

Innehåll

  • Alarmsymptom, allvarliga och specifika symptom 
  • Cancerrehabilitering och sena effekter efter cancerbehandling 

Föreläsare

Annika Fanger, distriktssköterska, vårdutvecklingsledare,Akademiskt Primärvårdscentrum.

Marie Nilsson Leg. hälso- och sjukvårdskurator, Med. dr 

Målgrupp

Sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor

Kostnad

Kostnadsfri.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan tillfället. 

Anmälningsformulär

Äldreomsorgsnätverket: Alarmsymptom vid cancer och cancer rehabilitering 7/5

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

 

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Cancer, Äldres hälsa - multisjuka, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator , Kvalitetsstöd & fortbildning