Äldreomsorgsnätverket: Palliativ vård

  • 2024-03-05

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

5 mars kl. 14.00 - 16.00

Innehåll

  • Grunderna i palliativ vård
  • Identifiera behov av palliativ vård i tidig och sen fas
  • Identifiera omvårdnadsåtgärder i livets slutskede

Föreläsare

Ida Goliat, utredare, Stiftelsen Äldre centrum, forskare, adjungerad lektor vid avdelningen för omvårdnad på Karolinska institutet. 

 

Målgrupp

Sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan tillfället. 

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Äldreomsorgsnätverket: Palliativ vård föreläsning om vård i livets slutskede 5/3

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Äldres hälsa - multisjuka, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning