Vårdtyngd i hemsjukvård - mätning

2010

Maria Enderin, Sonja Modin och Lena Törnqvist

APC, Vårdutvecklingsplaner

Syftet med studien är att analysera och beskriva distriktssköterskors och distriktsläkares bedömning av vårdtyngdsnivåer i basal hemsjukvård, enligt en befintlig vårdtyngdsmanual och inhämta deras erfarenheter av att tillämpa denna manual.

Urval och metod: Utifrån de 31 vårdcentralerna i Stockholms län som använde den befintliga vårdtyngdsmanualen vid studiens genomförande 2005-2006, lottades 6 ut till att ingå i studien.

6 distriktssköterskor om 35 patientfall och 3 distriktsläkare om 18 av dessa 35. Patientfallen fördelade sig på tre olika vårdtyngdsn ivåer.