Rapport om upplevd ensamhet hos äldre personer

2022

Akademiskt Primärvårdscentrum

APC, Alla, Administratör, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Handledare, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Student, Undersköterska, Verksamhetschef, Annan, Äldres hälsa - multisjuka, Rapporter, Rehabkoordinator

Äldre patienter som fångas upp och stöttas av distriktssköterska på vårdcentral och sen matchas med sociala aktiviteter i det lokala föreningslivet kan vara ett fungerande arbetssätt för att bryta ofrivillig ensamhet och stärka samverkan mellan primärvård, kommun och civilsamhälle. Det visar en rapport om erfarenheterna från pilotprojektet Senior Connect.

Rapporten är tillgänglighetsanpassad.