Tobaksavvänjning

2013

APC, Tobaksprevention, Vårdutvecklingsplaner

All vårdpersonal har i de flesta patientmöten möjlighet att identifiera och stödja patienter till tobaksfrihet. Denna vårdutvecklingsplan kan vara ett stöd i att strukturera arbetet på enheten kring tobaksavvänjning. Dokumentet bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.