Checklista för introduktion av student i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

2021

APC, Alla, Pedagogik, Annat, Informationsmaterial, Utbildningsmaterial, Utbildning, VIL & VFU

Checklista, inklusive kontaktuppgifter till VIL/VFU-samordnare i primärvården.

Innan studenten kommer

 • Skicka gärna ett Välkomstbrev/mail cirka en vecka innan studenten kommer, med kortfattad och praktisk information om enheten till exempel om hur ni arbetar och vägbeskrivning till er. Skriv i brevet att studenten tar med sig studiehandledningen samt sina egna lärandemål och planering för VFU. Namn, telefonnummer och mejl till studenten hittar ni i Klipp ca två veckor innan studenten kommer till er. ”Klicka på den blå rutan (pc) under veckonumret.” (Gäller inte läkarprogrammet, kiropraktorer, naprapater, undersköterskor och prao där dessa uppgifter mejlas till er direkt). Nämn också i brevet vem som är studentens handledare med namn och telefonnummer, samt kontaktuppgifter för sjuk/frånvaroanmälan.
 • Innan studenten kommer utse vem som ska vara huvudhandledare för studenten och ser till att en ersättare är informerad om lärandemål vid handledarens sjukdom eller frånvaro.
 • Om möjligt, ordna med lösenord/konto till studenten för tillgång till dator.
 • Om möjligt, ordna med Extranyckel till studenten. Låt studenten kvittera ut och lämna tillbaka vid dagens slut.
 • Handledaren förbereder all personal på att det kommer en student, (vilken termin, lärosäte, veckor).
 • Gå gärna igenom det nätbaserade stödet för handledare här: Introduktion till handledning i VIL (tar drygt 1 timme och gäller för alla yrkeskategorier). Om du tidigare gjort denna, repetera, uppdatera dig (kan ske enskilt eller i grupp).

När studenten kommer

 • Kontrollera ID och att studenten har ett giltigt hälsointyg. Se: Hälsodeklaration och hälsointyg vid anställning, studier och praktik
 • Gå igenom sekretess/tystnadsplikt och GDPR.
 • Be studenten lämna kontaktuppgifter till närmast anhörig.
 • Sätt av tid första dagen när studenten kommer. Diskutera lärandemålen som student ska uppnå under VFU. Ta även upp förväntningar och farhågor.
 • Praktisk information angående skåp, kläder och var studenten kan låsa in sina värdesaker. När och var man kan äta lunch och fika.
 • Genomgång miljö och brandutrymning.
 • Presentation av student för andra medarbetare. Rundvandring på enheten och beskriv hur enheten arbetar: bemanning, samhällsprofil, enhetens vision.
 • Halvtids- och slutbedömning. Planera in det redan den första veckan. Ett tips kan vara att studenten själv gör en självskattning innan handledaren gör en bedömning, sedan går ni igenom punkterna i resp. bedömningsformulär.

Att diskutera kontinuerligt under VFU

 • Viktigt med samtal och reflektion mellan student och handledare – om förväntningar, mål och funderingar, från både studenten och dig som handledare. Bekanta er med Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande
 • Uppmuntra studenten att skriva dagbok/loggbok, för att sätta ord på sin progression i sitt lärande.
 • Diskutera gärna olika lärstilar, på vilket sätt lär sig studenten bäst, vad har du själv som handledare för handledarstil. Glöm inte att UTMANA studentens sätt att lära. (Puffa på/bromsa etc.)
 • Avsätt tid för regelbunden reflektion och återkoppling. Det kan passa bra i samband med dokumentation, eller i bilen mellan hembesöken. Gå eventuellt igenom studentens dagbok/loggbok.
 • Tveka aldrig att höra av er till lärosätet vid frågor och behov av stöttning.
 • För läkarprogrammet, ta i 1:a hand kontakt med studentansvarig läkare på enheten och i 2:a hand med klinisk adjunkt på respektive termin.
 • Kontakta lärosätet så snart som möjligt om ni känner att studenten inte exempelvis uppfyller målen. Det ska snabbt upprättas en handlingsplan.

 

VIL/VFU-samordnare i primärvården

Marilene Taube

VIL-samordnare
Specialistsjuksköterska inom vård av äldre

Maria Wolf

VIL-samordnare (läkarprogrammet)
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Sigrun Svanholm

VIL-samordnare (läkarprogrammet)
Specialist i allmänmedicin