Waran eller Nya orala anti-koagulantia (NOAK) vid icke-valvulärt förmaksflimmer? En systematisk jämförande litteraturanalys av effekt och säkerhet.

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Hjärta/kärl

Projektledare: Sarah Bergman

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Förmaksflimmer (FF) är den kliniskt vanligaste hjärtrytmrubbningen. Idag förebyggs stroke vid icke-valvulärt FF genom behandling med Waran eller något av de fyra godkända NOAK: Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran och Edoxaban.

Syftet med studien var att göra en systematisk översikt av moderna studier över NOAK-läkemedlen och jämföra dem med Waran med avseende på farmakologiska egenskaper, skydd mot intrakraniell infarkt, risk för intrakraniell blödning, risk för andra stora blödningar, risk för gastrointestinala blödningar samt mortalitet i alla dödsorsaker. 

Ladda ner som pdf