Våld i nära relationer – Ett regionalt vårdprogram som riktar sig till alla som arbetar med patienter i Region Stockholm

Vårdprogrammet gäller vuxna utsatta för våld i en nära relation och barn som bevittnar/lever med våld.

Verksamhet: Enhet Våld i nära relationer

Ämne: Våld i nära relationer

Projektledare: HSF

 

Beskrivning

Vårdprogrammet gäller vuxna utsatta för våld i en nära relation och barn som bevittnar/lever med våld.

Vårdprogrammet klart februari 2019

Skrivansvariga: Catharina Ahlsten

Senast ändrad 2021-01-05