Uppnår hypertonipatienter på Husby Akalla vårdcentral målblodtrycket?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Hjärta/kärl

Projektledare: Sara Amin

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Ett bra omhändertagande av patienter med hypertoni, som är en vanlig diagnos vid läkarbesök i primärvården, minskar risken för framtida komplikationer såsom vaskulära sjukdomar och förtida dödsfall. Endast runt 50 % av patienterna med behandlad hypertoni når målvärdet <140/90 efter behandling i Sverige.

Syftet med denna studie är att granska hur stor andel av patienterna med hypertoni på Husby Akalla vårdcentral (Husby Akalla VC) som uppnår målblodtrycket <140/90 i förhållande till kön och ålder samt att studera om det finns skillnader mellan män och kvinnor med hypertoni avseende rökning. 

Ladda ner som pdf