Samma smärta, olika ont

Kan artrospatienters tro på sin egen förmåga att hantera smärta påverka och lindra symtom och öka den fysiska aktivitetsnivån? Det vill forskare på AVC Danderyd, Team Aktiv, Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet veta mer om.

Verksamhet: AVC Danderyd

Ämne: Smärta

Projektledare: Christina Olsson

Projektmedlemmar: Åsa Degerstedt, Hassan Alinaghizadeh, Jan Ekelund, Carina Torstensson

Forskningsledare: Christina Olsson

 

Beskrivning

Att ta reda på om artrospatienters tilltro till sin egen förmåga att hantera smärta eller andra symptom har betydelse för hur de skattar sin smärta och fysiska aktivitetsnivå samt om artrosskola påverkar tilltron till den egna förmågan.

Metod

I studien ingår 11 906 artrospatienter ur det nationella kvalitetsregistret, BOA som har genomgått artrosskola. Forskarna hämtar information från starttillfället av artrosskolan, tre månader efter första besöket samt efter tolv månader.

Artrosskola är en utbildning för patienter och är framtagen enligt den senaste forskningen och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för artros. Den leds av en fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Resultat

Den lägsta tilltron till den egna förmågan (self-efficacy) vid baslinjen rapporterades av patienter med låg utbildning, gångsvårigheter, komorbiditet och låg fysisk aktivitetsnivå. Sammantaget förbättrades tilltron till den egna förmågan vid 3-månaders uppföljning men hade gått tillbaka till baslinjevärden vid 12-månaders uppföljning. Yngre ålder och motion var associerade med en större ökning av tilltron till den egna förmågan. Dessutom var höftproblem eller fetma förknippade med större svårigheter att förbättra eller upprätthålla tilltron till den egna förmågan. Ett ökat fokus på patienter med höftproblem eller fetma kan bidra till att förbättra resultaten efter artrosskola.

Tilltro till den egna förmågan vid baslinjen var förknippad med förändring över tid i smärta och fysisk aktivitet 3 och 12 månader efter artrosskolan. Hög tilltro till den egna förmågan hade en positiv effekt på smärta och fysisk aktivitet, vilket indikerar behovet av att utforska och stärka patienternas tilltro. Patienter med fetma kan behöva ytterligare interventioner och stöd under artrosskola för att uppnå en ökning av fysisk aktivitet.

Resultatet från studierna kan bidra till ett bättre omhändertagande av artros och ökad kunskap om hur vård- och rehabiliteringsinsatser kan anpassas. Extra viktigt är att tidigt identifiera patienter med låg tilltro till den egna förmågan.

Publikationer

Olsson C B, Ekelund J, Degerstedt Å, Thorstensson C A. Change in self-efficacy after participation in a supported self-management program for osteoarthritis – an observational study of 11,906 patients. Disabil Rehabil. 2019;42(15):2133-40. PMID: 30686131 https://doi.org/10.1080/09638288.2018.1555616

Degerstedt Å, Alinaghizadeh H, Thorstensson C A, Olsson C B. Self-efficacy – a predictor of reduced pain and higher levels of physical activity among patients with osteoarthritis. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21(1):380. PMID: 32534579 https://doi.org/10.1186/s12891-020-03407-x

 

Senast ändrad 2021-03-02