Distriktssköterskors prevention och behandling av undernäring bland äldre i basal hemsjukvård

Syftet med projektet var att erbjuda utbildning och stöd för rutiner i arbetet med att identifiera och behandla patienter med undernäring eller risk för undernäring i primärvården, samt att utvärdera effekterna av denna.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Äldres hälsa

Målgrupp: Sjuksköterska

Projektledare: Riitta-Liisa Samuelsson

 

Beskrivning

Ät- och näringsproblem är vanligt bland äldre sjuka individer som vårdas i hemmet. Det saknas dock ofta rutiner för både nutritionsbedömning och behandling i primärvården. 2007-2008 genomfördes en studie med distriktssköterskor i hemsjukvården på fyra vårdcentraler.

Ett nutritionsteam, bestående av dietist, distriktssköterska och husläkare, gav deltagarna utbildning och stöd för rutiner i arbetet med att identifiera och behandla patienter med undernäring eller risk för undernäring. Syftet var förutom utbildning och stöd även utvärdera denna intervention både bland distriktssköterskorna genom att utvärdera effekterna i form av kunskap och förändrad arbetssätt samt bland patienter som bedömts under studien i antalet undernärda eller i riskzon för undernäring.