Diabetes mellitus typ 2 på Lisebergs vårdcentral - uppnås Socialstyrelsens målnivåer för HbA1c och blodtryck?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Diabetes/Endokrinologi

Projektledare: Anders Lebelius

Projektstart:2017-05-19

 

Beskrivning

Personer med Diabetes mellitus typ 2 har fördubblad risk för hjärt-kärlsjukdom jämfört friska, men komplikationsrisken minskar vid behandling. Socialstyrelsens riktlinjer anger målnivåer för HbA1c och blodtryck. Mottagningsblodtryck kan i vissa fall visa falskt höga eller låga värden, medan 24-h blodtrycksmätning anses ge mer pålitligt resultat.

Syftet var att undersöka om Lisebergs VC når Socialstyrelsens målnivåer för HbA1c och blodtryck, i vilken utsträckning 24-h blodtrycksmätning används hos patienter med DM typ 2 samt om resultatet skiljer sig från mottagningsblodtryck.

Ladda ner som pdf