Barn delaktiga i vård genom digital applikation, Inter-Active Communication Tool for Activities (IACTA)

En valideringsstudie för att få kunskap om/hur barn i åldrarna 3-5 år kan använda IACTA-appen.

Verksamhet: AVC Huddinge/Flemingsberg

Ämne: Hälsoinformatik

Projektledare: Ulrika Lindblad, Kulturförvaltningen, SLL

Projektmedlemmar: Bo C Bertilson Huddinge/Flemingsberg AVC, Anna Stålberg, lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Finansiering: Medel sökta från SLL Innovationsfond

 

Beskrivning

Barn ska enligt Barnkonventionen vara delaktiga i tex vårdsituationer. Projektet vidareutvecklar IACTA-app:en, ett interaktivt kommunikationsverktyg som möjliggör yngre barns (3–5 år) delaktighet i vård genom en avatar de själva skapar. I app:en visas virtuella undersökningar kopplade till barnets besök i steg-för-steg-format.

Syfte

Syftet med app:en är att möjliggöra yngre barns delaktighet i vårdsituationer.

Metod

En valideringsstudie för att få kunskap om/hur barn i åldrarna 3-5 år kan använda IACTA-app:en, vilken initialt utvecklats i samband med ett doktorandprojekt, planeras genomföras under 2020. Eftersom appen initialt utvecklas för användning inom primärvården kommer barn som besöker VC och BVC inkluderas i studien. Inför studiestart planeras även utbildning av vårdpersonal i användning av IACTA-app:en.

Resultat/förväntade resultat

Med valideringsstudien som grund kommer lanseringen av IACTA-app:en till berörda vårdverksamheter, liksom implementeringen av app:en, att påbörjas. Målet med projektet är att vidareutveckla en app.

Senast ändrad 2021-01-18