Att förebygga funktionsnedsättning hos äldre personer som inkommit akut till sjukhus – effekt och processutvärdering av en vårdövergångsintervention vid utskrivning till hemmet

Äldre personer som vårdas på sjukhus vid akut sjukdom löper ökad risk för försämrad fysisk funktion. Övergången från sjukhus till hemmet kan utgöra ytterligare en risk. Projektet utvärderar effekter och genomförbarhet av en vårdövergångsintervention (gångträning och uppresningsövningar) som utförs under sjukhusvistelsen och som egenvård i hemmet.

Ämne: Benskörhet, Fysisk aktivitet, Rehabilitering, Rörelseorganen, Äldres hälsa - multisjuka

Målgrupp: Arbetesterapeut, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Specialistläkare - allmänmedicin

Projektledare: Anna-Karin Welmer

Projektmedlemmar: Christina Sandlund, Anne-Marie Boström, Maria Hagströmer, Linda Nordstrand, Linda Sandberg, Petter Sandstedt, Miia Kivipelto

Forskningsledare: Anna-Karin Welmer, Sektionen för Fysioterapi, KI

Finansiering: Forte

Projektstart: 2022-01-01

Beskrivning


Syfte

Projekt avser att:
1) undersöka om en vårdövergångsintervention som består av gångträning och uppresningsövningar, som utförs under sjukhusvistelsen och som självträning i hemmet har effekt avseende fysisk funktion jämfört med sedvanlig vård
2) utföra en processutvärdering under de olika faserna i projektet 
3) översätta kunskapen till klinisk praxis

Bakgrund

Äldre personer som vårdas på sjukhus på grund av akut sjukdom löper ökad risk för försämrad fysisk funktion. Övergången från sjukhus till hemmet kan utgöra ytterligare en risk. Dock kan relativt lite fysisk träning motverka risken för funktionsnedsättning, vilket betonar vikten av att identifiera lättanvända träningsprogram för sköra äldre personer.

Metod

Vi kommer att genomföra en randomiserad kontrollerad studie. Personer 75 år och äldre kommer att inkluderas konsekutivt från geriatriska vårdavdelningar på två sjukhus i Region Stockholm. Interventionen påbörjas på sjukhus och fortsätter i hemmet under sex veckor efter utskrivning. Primärt utfall är fysisk funktion tre månader efter utskrivning från sjukhuset. Sekundära utfall är fysisk funktion vid utskrivning och antal återinskrivningar sex månader efter utskrivning.

Projektet kommer att innehålla en pilotstudie för att undersöka genomförbarheten och optimera metoderna, samt en processutvärdering för att bedöma kvaliteten och kvantiteten av den genomförda interventionen och undersöka kontextens betydelse. I den sista fasen av projektet kommer vi att beskriva de förändringar som behöver göras för att införa interventionen i olika vårdmiljöer, inför vidare implementering.

Förväntat resultat

Införande av en vårdövergångsintervention som består av gångträning och uppresningsövningar, som utförs under sjukhusvistelsen och som självträning i hemmet har bättre effekt avseende fysisk funktion än med sedvanlig vård.

Förväntad betydelse

Projektets resultat kan ge en ny strategi för att bibehålla eller förbättra fysisk funktion bland äldre personer som vårdats akut på sjukhus.