Kunskapsteam

På Akademiskt primärvårdscentrum arbetar flera ämnesspecifika interprofessionella kunskapsteam med fördjupad kunskap inom sina respektive ämnen. Majoriteten av teammedlemmarna arbetar även kliniskt i primärvården.

Vad kan vi erbjuda dig som arbetar i primärvården?

  • Fortbildning i form av kurser och seminarier
  • Fortlöpande stöd t ex med implementering av nya riktlinjer
  • Uppföljning av stödinsatserna
  • Regelbundna professionella och interprofessionella nätverksmöten
  • Vårdutvecklingsplaner som på ett strukturerat sätt beskriver det rekommenderade arbetssättet inom respektive ämnesområde.