Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och innefattar bland annat kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt, klaffsjukdom, rytmrubbningar, hjärtsvikt, ärftlig hjärt-kärlsjukdom, medfödda hjärtfel och perifer artärsjukdom.

Kunskapsteam: Hjärta och kärl

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.