Hjärt- och kärlsjukdomar

Kunskapsteamet erbjuder insatser inom bland annat kardiovaskulär prevention, en av primärvårdens stora och viktiga uppgifter. Vi utgår från bästa tillgängliga kunskap för att stärka primärvården i Region Stockholm att utveckla och förbättra upptäckt och behandling av hjärt- och kärlsjukdom.

Vi är

Ett interprofessionellt och företagsoberoende kunskapsteam med specialister i allmänmedicin och distriktssköterskor. Vi har nära tillgång till rehabprofessionernas expertis och samarbetar med övriga kunskapsteam som ingår i Akademiskt primärvårdscentrum.

Vi vill

Bidra till att patienter med hjärt- och kärlsjukdom som besöker primärvården i Region Stockholm får en evidensbaserad, jämlik och personcentrerad vård. Detta genom att stärka hälso- och sjukvårdspersonalen i sin kompetens och sina yrkesroller samt bidra till att föra ut ny kunskap inom hjärt-, kärlsjukdom (hypertoni, hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom, förmaksflimmer). 

Vi gör

Kunskapsteamet är under uppbyggnad och kommer framöver anordna olika aktiviteter så som fortbildning och verksamhetsbesök gällande hjärt- och kärlsjukdom riktade till hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården. För detta samverkar vi exempelvis med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kunskapsstyrningsorganisationen, kunskapsstödet viss.nu och patientorganisationer.

Teamet bedriver egen forskning.

Kontakt

Ibrahim Alshamani

Specialist i allmänmedicin

Anders Norrman

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin