Äldre personers hälsa

Vårt mål är att stödja primärvården att erbjuda en proaktiv, god och säker vård som främjar ett hälsosamt åldrande. Våra ledord är: delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet, samordning och teamarbete.

Vi är

Ett interprofessionellt och företagsoberoende kunskapsteam bestående av specialist i allmänmedicin, distriktssköterskor, vård av äldre sjuksköterska, dietist och sjukgymnast. Vi har nära tillgång till övriga primärvårdsprofessioners och kunskapsteams expertis som finns inom Akademiskt primärvårdscentrum.

Vi vill

Bidra till att äldre personer erbjuds en proaktiv, god, säker och tillgänglig vård som främjar ett hälsosamt åldrande.

Vi gör

Vi erbjuder aktiviteter som avser att långsiktigt stödja primärvården att organisera ett mottagande för äldre personer och ett särskilt mottagande för de mest sjuka.

 • Vi har bildat ett nätverk för att i kontinuerlig dialog med medarbetare identifiera behov av stöd och kunskap, men främst för att främja kunskapsutbyte mellan professioner och vårdgivare.
 • Vi erbjuder en fortbildningsserie under paraplyet palliativ vård, riktad specifikt till hemsjukvården och hemrehabiliteringen och vi ger återkommande fortbildning kring nutrition och förskrivning av kosttillägg.
 • Vi tar fram dokument och verktyg för att stödja primärvården att organisera mottagandet för äldre personer.
 • Vi stödjer lokala förbättringsarbeten som berör vård av äldre personer.
 • Vi bedriver utvecklings- och forskningsprojekt som berör vården av äldre personer.

Vi samverkar med

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Kunskapsstyrningsorganisationen
 • Universitet och högskolor
 • Palliativt kunskapscentrum
 • FoU-enheter för vård och omsorg för äldre i Stockholms län
 • Civilsamhället

Kontakt

Enhetschef

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Med. dr
Distriktssköterska

Koordinator

Christina Sandlund

FPU-ledare distriktssköterskor/sjuksköterskor
Distriktssköterska
Koordinator
Med. dr

Team-medlemmar

Erika Berggren

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Med. dr

Anne Claesson

Vårdutvecklingsledare
Leg Sjukgymnast
MSc

Efva Forssell

Vårdutvecklingsledare
Leg Dietist
Kognitiv beteendeterapeut (Steg 1)

Jennifer van Heesch

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska

Katarina Holmgren

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Marianne Pegelow

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska

Signe Åhrberg

Vårdutvecklingsledare
Specialistsjuksköterska inom vård av äldre